บริษัท แสงใส คอนสตรัคชั่น จำกัด
วิสัยทัศน์
บริษัทจะทำการก่อสร้างพร้อมให้บริการนั่งร้านด้วยคุณภาพมาตรฐานสากลครบวงจร พัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
พันธกิจ
บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสู่การเป็นสถาบันก่อสร้างที่แข็งแกร่ง สามารถให้บริการด้านการก่อสร้างที่หลากหลายด้วยวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่มีคุณภาพและความปลอดภัย โดยมีการผสมผสานการใช้เทคโนโลยีและการพัฒนาทักษะความรู้ทรัพยากรมนุษย์ในกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ ด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล สร้างความพึงพอใจเชื่อมั่นและความเป็นธรรมต่อลูกค้าและผู้ใช้บริการ
ข้อมูลทั่วไป
บริษัท แสงใส คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศไทยเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 โดยเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท แสงใส คอนสตรัคชั่น จำกัด (ประเทศญี่ปุ่น) ตั้งอยู่ที่ 239/20 ม.เนอวานา คลัสเตอร์ ถ.ราษฎร์พัฒนา แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 02-084-2911 โทรสาร 0-2171-6467
ชื่อ : บริษัท แสงใส คอนสตรัคชั่น จำกัด
สถานที่ตั้ง : 239/20 ม.เนอวานา คลัสเตอร์ ถ. ราษฎร์พัฒนา
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-084-2911
โทรสาร : 0-2171-6467
ก่อตั้ง : พ.ศ. 2555
ทุนจดทะเบียน : 1,000,000 ล้านบาท
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างทั่วไป
สวัสดิการ
 • - ที่พักพนักงาน ฟรี
 • - รถรับ-ส่ง ฟรี
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - ประกันสังคม-ประกันกลุ่ม
 • - วันหยุดวันลาประจำปี วันนขัตฤกษ์
 • - ค่าตำแหน่ง, ค่าโทรศัพท์, ค่าเดินทาง, ค่านำทีม
 • - โบนัสประจำปี
 • - ค่าโอที, เบี้ยขยัน
 • - เงินช่วยเหลือพนักงาน
 • - เงินเบิกล่วงหน้า
 • - ศึกษาดูงานต่างประเทศ (ญี่ปุ่น)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แสงใส คอนสตรัคชั่น จำกัด
บริษัท แสงใส คอนสตรัคชั่น จำกัด 293/20 ม.เนอวานา คลัสเตอร์ ถ.ราษฏร์พัฒนา
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: saengsai.ssc@gmail.com
ใช้งานแผนที่