JobThai
รับเหมาออกแบบงานด้าน ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล มามากกว่า 20 ปี มีคุณสมบัติและความสามารถในด้านการออกแบบและควบคุมงานด้านรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี - ปรับเงินเดือนประจำปี - ประกันสุขภาพ - ท่องเที่ยวประจำปี - เบี้ยขยัน - โครงการกู้เพื่อที่อยู่อาศัย - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เสื้อยูนิฟอร์ม
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี่ จำกัด
เลขที่ 139/11 หมู่ที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ 10
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
เว็บไซต์: http://www.newelect.com