The first contemporary teahouse to specialize in traditional oriental tea. Featuring the most exquisite,rare and award-winning teas. ร้านน้ำชาแบบดั้งเดิมแห่งแรกที่เชี่ยวชาญในด้านชาตะวันออกแบบดั้งเดิม จำหน่ายชาและเครื่องดื่มที่ประณีตที่สุด หายาก และชาที่ได้รับรางวัล ความฉลาด ความสุข และความดี เกิดขึ้นพร้อมกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แยกออกจากกันไม่ได้... เป้าหมายในการทำงานของพวกเราทุกคนที่นี่ คือการฝึกให้ตัวเราเองเป็นคนที่ดีขึ้น เพราะเมื่อเราทำสิ่งที่ดีขึ้น เราจึงเป็นคนฉลาดขึ้น และมีความสุขมากขึ้นไปพร้อมกัน... งานของพวกเราไม่ใช่ผลที่เราต้องการ แต่เป็นตัวกลางที่พวกเราใช้ในการฝึก ที่จะเสียสละให้มากขึ้น อดทนให้เก่งขึ้น รับผิดชอบให้ดีขึ้น เมตตาให้มากขึ้น และซื่อสัตย์ให้มากยิ่งขึ้น... เพราะว่าผลที่แท้ อยู่ในตัวการกระทำที่สมบูรณ์และทำอย่างตั้งใจ
สวัสดิการ
วันหยุดประจำปี ประกันสังคม ส่วนลดสำหรับพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Peace Oriental teahouse
61/102 ถนนพระราม9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.facebook.com/peace.t.house/
วิธีการเดินทาง
BTS ทองหล่อ BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ MRT พระราม 9