บริษัท พีเอส ออโต จีนูอีน พาร์ท จำกัด
เปิดดำเนินการมากว่า 20 ปี เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้มีพร้อม สำหรับบริการลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้ได้อะไหล่คุณภาพ ทั้งรถยุโรป ญี่ปุ่น คิดถึงอะไหล่รถยนต์ราชบุรี คิดถึง พีเอส.อะไหล่
สวัสดิการ
ประกันสังคม เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเอส ออโต จีนูอีน พาร์ท จำกัด
346/25-29 ถ.เพชรเกษม
ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
ใช้งานแผนที่