บริษัท พี.ซี.เอ็น เทค จำกัด
ประกอบกิจการเกี่ยวกับเหล็ก
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -โบนัสประจำปี -สวัสดิการอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.ซี.เอ็น เทค จำกัด
93 หมู่ 9 ตำบล บางแก้ว
ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000
ใช้งานแผนที่