บริษัท ประกอบกิจการในด้านการตลาดและสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบ ออร์แกไนซ์ ทางบริษัทมุ่งเน้นความสำคัญของการทำงานและพัฒนาบุคลากรเพื่อรับรองการขยายตัวของธุรกิจและเติบโตไปพร้อมกับบริษัท ทางบริษัทต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทางบริษัท
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - Bonus ประจำปี
  • - Bonus ประจำเดือน (บางตำแหน่ง)
  • - ค่ารถ / ภาคสนามเฉพาะสถานที่ (บางตำแหน่ง)
  • - ท่องเที่ยว และ งานเลี้ยงประจำปี
  • - ฝึกอบรมและสัมมนา
  • - มีการเรียนการสอนแต่งหน้าจากเทรนเนอร์ระดับมืออาชีพ (บางตำแหน่ง)
  • - เงินสะสม
ติดต่อ
บริษัท กราเซียสอินเทนชั่น จำกัด
120/17 หมู่ 2 ถนนงามวงศ์วาน
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
ใช้งานแผนที่