JobThai
บีจีพี (BGP) หรือบริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด ดำเนินการผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทอื่น ๆ อาทิ ขวดพลาสติก ฟิล์มยืด ฟิล์มหด ฝาพลาสติก ลัง กล่องกระดาษลูกฟูก ด้วยเทคโนโลยี การผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย มีทั้งหมด 3 สาขา - บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด สาขา (อยุธยา 1) โรจนะ 3 - บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด สาขา (อยุธยา 2) โรจนะ 2 - บริษัท บางกอกบรรจุภัณฑ์ จำกัด (นวนคร)
สวัสดิการ
- ค่าอาหารกลางวัน - ค่าทักษะพิเศษ - ค่ากะ (สำหรับพนักงานกะ) - เงินรางวัลรักษาเวลาและวินัยดี - ค่าเบี้ยเลี้ยงปฏิบัติงานนอกสถานที่ - ค่าอาหารสำหรับปฏิบัติงานนอกสถานที่ - เครื่องแบบพนักงานปีละ 4 ชุด - ประกันสุขภาพ - ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุ - รางวัลพนักงานที่มีอายุงานครบ 10,15,20,25 - เงินของขวัญการแต่งงาน - เงินของขวัญการมีบุตร - เงินช่วยเหลือพนักงานเสียชีวิต - เงินช่วยเหลือกรณีครอบครัวเสียชีวิต - ค่าทักษะพิเศษ - การฝึกอบรมเสริมทักษะตามสายงาน - ทุนเพื่อศึกษาต่อ(ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ) - รถรับ-ส่ง พนักงานโซนอยุธยาและปทุมธานี
9 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท บีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด
689 สวนนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ 2 และ 3 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ2
ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
เว็บไซต์: http://www.bgiglass.com/?r=Site/Index