บริษัท พี. เจ. แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ออดิท จำกัด
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการด้านการจัดทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบภายใน วางระบบบัญชี วางแผนภาษีอากร งานทะเบียนพาณิชย์ทุกประเภท งานประกันสังคม งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ งานอบรมการใช้โปรแกรมในการจัดทำบัญชีและปิดบัญชี
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. ค่าล่วงเวลา 3. โบนัสตามผลประกอบการ 4. ค่าเดินทาง ในกรณีออกนอกสถานที่ 5. ตรวจสุขภาพประจำปี 6. ท่องเที่ยวประจำปี 7. จัดเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 8. อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี. เจ. แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ ออดิท จำกัด
28/22 ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เว็บไซต์: https://www.pj-acc.com
วิธีการเดินทาง
รถเมล์สาย 80, ปอ. 80 และรถสองแถวแดง ผ่านหน้าตึกสำนักงาน