JobThai
เป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเป็นเจ้าของร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ตั้งแต่ ให้คำปรึกษา ฝึกอบรม ลงระบบในการจัดการร้าน และจัดส่งสินค้าถึงหน้าร้าน วิสัยทัศน์ของถูกดี ถูกดี มีมาตรฐาน คือ คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ปฏิวัติมาตรฐานวงการร้านค้าปลีกชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ด้วยการยกระดับมาตรฐานร้านค้าปลีกให้ทันสมัยด้วยความรู้และเทคโนโลยีการบริหารจัดการร้าน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
สวัสดิการ
ประกันสังคม ลาพักร้อน 12 วัน ประกันสุขภาพ (บางตำแหน่ง) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัสตามผลประกอบการบริษัทฯ อื่นๆ ++ เป็นไปตามเงื่อนไข บริษัท
27 ตำแหน่ง
ดูตำแหน่งงานทั้งหมด
ติดต่อ
TD Tawandang (ถูก ดี มีมาตรฐาน)
อาคาร 393 สีลม เลขที่ 393 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วิธีการเดินทาง
สำนักงานใหญ่ ติดรถไฟฟ้า BTS สถานี ช่องนนทรี