JobThai
เป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเป็นเจ้าของร้านค้าปลีกขนาดเล็ก ตั้งแต่ ให้คำปรึกษา ฝึกอบรม ลงระบบในการจัดการร้าน และจัดส่งสินค้าถึงหน้าร้าน วิสัยทัศน์ของถูกดี ถูกดี มีมาตรฐาน คือ คลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ ปฏิวัติมาตรฐานวงการร้านค้าปลีกชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ด้วยการยกระดับมาตรฐานร้านค้าปลีกให้ทันสมัยด้วยความรู้และเทคโนโลยีการบริหารจัดการร้าน เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
สวัสดิการ
ประกันสังคม ลาพักร้อน 12 วัน ลาเพื่อการสมรส ไม่จำกัดเพศ ประกันสุขภาพ (บางตำแหน่ง) ทันตกรรม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัสตามผลประกอบการบริษัทฯ อื่นๆ ++ เป็นไปตามเงื่อนไข บริษัท
7 ตำแหน่ง
ติดต่อ
TD Tawandang (ถูก ดี มีมาตรฐาน)
เลขที่ 393 อาคาร 393 สีลม ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วิธีการเดินทาง
สำนักงานใหญ่ ติดรถไฟฟ้า BTS สถานี ช่องนนทรี