บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีประสบการณ์มายาวนาน กว่า 40 ปี ด้วยความเป็นมืออาชีพ ประกอบกับความมุ่งมั่น ก้าวทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง ทำให้วันนี้ JSL เป็น 1 ในบริษัทชั้นนำของกลุ่มธุรกิจบันเทิง ที่เต็มไปด้วยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ ปัจจุบัน บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด กำลังขยายขอบเขตงานเพื่อตอบรับการเติบโตของกลุ่มธุรกิจ เราจึงมองหาผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังการสร้างสรรค์ ทั้งที่มีประสบการณ์และคนรุ่นใหม่ไฟแรง เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์งาน และนำพาองค์กรเติบโตสู่การเป็น Content Empire ร่วมกัน
สวัสดิการ
- ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสุขภาพ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินช่วยเหลือ หรือแสดงความยินดีในโอกาสต่าง ๆ (งานศพ, แต่งงาน และคลอดบุตร) - รางวัลอายุงาน - เครื่องแบบพนักงาน - เงินกู้พนักงาน
ติดต่อ
บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
154 ซอยลาดพร้าว 107 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.jslglobalmedia.com
วิธีการเดินทาง
Google Maps : https://goo.gl/maps/QS84XaeB5Xk
ใช้งานแผนที่