บริษัท พี-เทค ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอาคาร,ถนน,ร้านวัสดุก่อสร้าง เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.2556
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี-เทค ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
289 หมู่ 2
ตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130
ใช้งานแผนที่