บริษัท เค.เอส.ธนสาร จำกัด
เป็นบริษัทที่มั่นคง ดำเนินธุรกิจออกแบบรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องกล อาคารโรงงาน อาคารสำนักงาน อาคารโรงพยาบาล มานานกว่า 25 ปี ต้องการผู้ร่วมงานเพื่อขยายงานของบริษัท
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • เครื่องแบบพนักงาน
  • ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • เบี้ยเลี้ยง (บางตำแหน่ง)
  • ค่าเดินทาง (บางตำแหน่ง)
  • ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
  • สวัสดิการบ้านพักอาศัย
  • โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เค.เอส.ธนสาร จำกัด
364-366 ซอยลาดพร้าว 132 ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: www.ksthanasarn.co.th/
วิธีการเดินทาง
  • เดินทางโดยรถประจำทางสาย 8 92 96 122 126 145 156 178 182 191
ใช้งานแผนที่
event langing page