JobThai
G.I. Industry Co., Ltd.ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2523 โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบ พัฒนา ผลิต และติดตั้งสินค้าทั้งที่เป็นสินค้ามาตรฐานหรือสินค้าออกแบบพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ และยังรวมไปถึงงานโปรเจ็กต์ต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชนอีกด้วย SCM ALLIANZE Co., Ltd. เป็นบริษัทเทรดดิ้งซึ่งมีการนำเข้าสินค้าทางอุตสาหกรรมต่างๆมาจำหน่ายให้ลูกค้าโรงงาน พร้อมมีวิศวกรแนะนำติดตั้ง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - ยูนิฟอร์ม - โบนัสตามผลประกอบการ
ติดต่อ
SCM ALLIANZE Co., Ltd. / G.I. Industry Co., Ltd.
700/25-34 ถนนพหลโยธิน (**ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ BTS สะพานควาย (จ.กทม) และ จะย้ายไปที่ศรีสมาน (จ.นนทบุรี)**)
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400