เป็นบริษัท รับเหมาก่อสร้าง ดำเนินการก่อสร้างเกี่ยวกับ งานอาคารสูง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ล่วงเวลา - สวัสดิการอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด
4164 ซอยโบสถ์แม่พระฟาติมา
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
ใช้งานแผนที่