บริษัท เนคซ์เจนแพ็กเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบธุรกิจการค้าป้ายฉลาก ตราสินค้า สติ๊กเกอร์ และบรรจุภัณฑ์
สวัสดิการ
1. ค่าจ้าง ตามโครงสร้างบริษัทฯ เมื่อบรรจุเข้าทำงานจะได้รับการปรับค่าจ้างและเบี้ยขยัน 1 วัน มีปรับค่าจ้างประจำปี มีโบนัสประจำทุกปี 2. มีกองทุนประกันสังคม 3. มีกองทุนเงินทดแทน และของเยี่ยมไข้จากบริษัท 4. มีเงินเกษียณอายุ 5. มีค่ายานพาหนะ, ค่าน้ำมันรถ กรณีไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ มีค่าเบี้ยเลี้ยง, ที่พัก, ค่าไกลบ้าน กรณีไปทำงานต่างประเทศเพื่อบริษัทในเครือ 6. มีการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ความสามารถประจำปี 7. มีการตรวจสุขภาพประจำปี มีพยาบาลวิชาชีพประจำห้องพยาบาล มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล(PPE)มีเสื้อฟอร์ม 8. มีงานเลี้ยงสังสรรค์ & ทำบุญประจำปี 9. มีของกำนัลวันสมรส มีของขวัญสำหรับบุตรคนแรก มีเงินทำบุญงานอุปสมบท มีงานช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร 10. วันลาโดยได้รับค่าจ้าง (วันลาพักร้อน 6 วัน / วันลากิจ 3 วัน / วันลาคลอด 98 วัน / วันลาป่วย 30 วัน / วันลาทำหมัน)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เนคซ์เจนแพ็กเกจจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
15 ซ.ลาซาล49
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
วิธีการเดินทาง
การเดินทางโดยรถโดยสารประจำทาง / รถร่วมบริการ เส้นทางที่ 1 (ถ.บางนา-ตราด 4) : สายรถเมล์ที่ผ่าน สาย 180, 38, 46, 48, 132, 139, 365, 1141 และรถวงกลมศรีนครินทร์ สามารถใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างบริเวณฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลบางนา เส้นทางที่ 2 (ถ.สุขุมวิท) : สายรถเมล์ที่ผ่าน สาย 2, 23, 25, 45, 48, 102, 116, 129, 142, 507, 508, 511, 536, 544, 545, และ 553 หากเดินทางโดย BTS : ลง BTS ที่สถานีแบริ่ง ออกทางออกที่ 1 สามารถใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง หน้าปากซอยสุขุมวิท 105 (ลาซาล) หรือใช้บริการรถโดยสารสองแถว เส้นทางที่ 3 (ถ.ศรีนครินทร์) : สายรถเมล์ที่ผ่าน 145 / รถตู้สายปากน้ำ - บางกะปิ สามารถใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือใช้บริการรถโดยสารสองแถว บริเวณ 7-Eleven