ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์ทุกชนิด E-Commerce website
สวัสดิการ
Social Security Transportation and Mobile phone allowances
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Prism Networks Co., Ltd.
CP Tower 2 (Fortune Town), 1 Radchadapisek Road,
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400