รับตีเส้นจราจร รับติดตั้งเสาไฟ รับติดตั้งการ์ดเรลพร้อมป้ายจราจร และผลิตเสาไฟฟ้าบนถนน ผลิตสี ผลิตการ์ดเรลพร้อมป้ายจราจร https://www.facebook.com/387123855180992/posts/951489255411113/ https://www.facebook.com/387123855180992/posts/951958435364195/ https://www.facebook.com/387123855180992/posts/932161470677225/
สวัสดิการ
- กองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน - ประกันชีวิต(กลุ่ม) - ชุดฟอร์มบริษัท - โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ) - เบี้ยเล้ยง/ค่าชำนาญงาน - วันหยุดประเพณี 13 วัน - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - ค่าทำขวัญบุตรแรกเกิด - เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆ - กิจกรรมสันทนาการ/งานเลี้ยงปีใหม่
ติดต่อ
บริษัท พี เอส ดี คัลเลอร์ เวย์ จำกัด
152 หมู่ที่ 1
ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี 70160
เว็บไซต์: https://www.psd-colorway.com/
ใช้งานแผนที่