LETA STONE COMPANY LIMITED
บริษัท แอลอีทีเอ สโตน จำกัด บริษัท LE เป็นบริษัทฯที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ เมืองซิ่นหยาง มณฑล เหอหนาน ทุนจดทะเบียนในประเทศจีนประมาณ 115.2 ล้านหยวน เท่ากับเงินไทยประมาณ 676 ล้านบาท โดยมีพนักงานทั้งหมดจำนวน 500 คน ซึ่งเป็นบริษัทฯที่มีความเชียวชาญและความชำนาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับหินอ่อนเทียม บริษัทฯเราจำหน่ายและบริการด้านหินอ่อนเทียม ซึ่งเน้นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นบริษัทฯลงทุนโดยชาวต่างชาติ 100% บริษัทฯมีนวัตกรรมชั้นนำในประเทศจีนเกี่ยวกับหินอ่อนเทียมและยังเป็นบริษัทฯที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับหินอ่อนเทียมในเมือง ซินหยาง อีกด้วย บริษัทฯจำหน่ายหินอ่อนเทียมส่งไปยังลูกค้าต่างประเทศ ในปี 2021 มีการวางแผนรายได้ยอดขายทั้งหมดประมาณ 2,500 ล้านบาทและยอดขายต่างประเทศปี 2021 มีการวางแผนยอดขายทั้งหมดประมาณ 80 ล้านดอลลาร์ ซึ่งมีสาขาที่ ประเทศเกาหลี,ประเทศอเมริกาและประเทศไทย บริษัท LE มีการวางแผนขยายฐานการผลิตในประเทศไทยในปี 2021 โดยใช้ชื่อบริษัท แอลอีทีเอ สโตน จำกัด ได้เปิดทำการผลิตเมื่อเดือน มีนาคม ปี 2021 ซึ่งได้ลงทุนจดทะเบียนประมาณ 500 ล้านบาท พื้นที่ทั้งหมด 500 ไร่ โดยมีพนักงานทั้งหมดจำนวนประมาณ 600 คน แบ่งออกเป็น คนจีนจำนวน 100 คน คนไทยจำนวน 300 คน และคนกัมพูชา 200 คน ทางบริษัทฯมีการดำเนินการผลิตและจำหน่ายไปพร้อมๆกับการก่อสร้าง เพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าและยังได้รับการส่งเสริมการลงทุน(BOI)
สวัสดิการ
ทุกตำแหน่งงาน ค่าเดินทาง 40 บาท/วัน ค่าอาหาร 35 บาท/วัน ค่าอาหาร 20 บาท/วัน (กรณีทำโอที 2 ชม.ขึ้นไป) วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย ประกันสังคม ค่ากะ 80 บาท/วัน (บางตำแหน่ง) เบี้ยขยัน 1,500บาท/เดือน ค่าเช่าบ้าน 1,000 บาท/เดือน
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
LETA STONE COMPANY LIMITED
สถานที่ทำงาน : 228 ม.8 สวนอุตสาหกรรม 304 IP7 เฟส3
ตำบลหัวหว้า อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140