JobThai
เดอะริทซ์คลินิก ให้บริการด้านผิวหนังและความงาม โดยมุ่งเน้นเรื่องความซื่อสัตย์จริงใจและมาตรฐานการรักษา ด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย และเวชภัณฑ์ยาที่ได้มาตรฐาน ทำให้เดอะริทซ์คลินิกสามารถให้บริการที่เกิดผลลัพธ์การรักษาที่ดี รวมถึงส่งต่อองค์ความรู้ความเข้าใจที่ดีให้แก่คนไข้ จึงทำให้ได้รับการตอบรับจากผู้รับบริการเป็นอย่างดีและมีความต้องการของผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งในปัจจุบัน เดอะริทซ์คลินิกกำลังเดินหน้าขยายกิจการ และมุ่งเน้นจะเป็นคลินิกที่ได้รับความนิยมและมีสาขาเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี
zero position th
ติดต่อ
บริษัท เดอะริทซ์เอสเธทิค จำกัด
345/6 โครงการเฮดควอเทอร์ส เอกมัย-ลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310