JobThai
เป็นบริษัทฯภายใต้ TOA Group ประกอบกิจการค้า จัดหา นำเข้า ส่งออก ให้เช่า ให้เช่าซื้อ วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี รวมถึงเครื่องมือตกแต่งอาคาร เป็นต้น
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ(ประกันกลุ่ม) - ประกันชีวิต(ทุนประกันกรณีเสียชีวิต) - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่าโทรศัพท์(บางตำแหน่ง) - ตรวจสุขภาพประจำปี - สิทธิ์พักร้อน 6-12 วัน
ติดต่อ
บริษัท อินโคซอร์ส จำกัด
โครงการ WHA MEGA LOGISTICS CENTER บางนา-ตราด กม. 23 อาคาร C เลขที่ 555/9 หมู่3
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540