JobThai
เราเป็นบริษัทในเครือสหพัฒน์ฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2523 ดำเนินธุรกิจประเภทสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม ประกอบด้วยเสื้อผ้าบุรุษ สตรี เด็ก และชุดว่ายน้ำ โดยได้รับลิขสิทธิ์ให้เป็นผู้ผลิตสินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นที่รู้จักและนิยมกันทั้งในและต่างประเทศ เช่น ARROW, LACOSTE , BSC , ARENA , STREAM LINE , ELLE เป็นต้น ปัจจุบันเรามีฐานการผลิตที่กรุงเทพฯ และส่วนภูมิภาค 3 สาขา คือ สาขาจังหวัดลำพูน สาขาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ฯ กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และสาขานิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัดฉะเชิงเทรา บริษัทมุ่งมั่นในการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ ตลอดจนระบบการผลิตให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล จึงต้องการบุคลากรเข้าร่วมงานจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท
สวัสดิการ
1.การปรับค่าจ้างประจำปี 2.โบนัสประจำปี 3.ห้องสมุด โรงอาหาร สปอร์ตคลัป กิจกรรมประจำเดือน 4.เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีคุณพ่อคุณแม่ของพนักงานเสียชีวิต หรือตัวพนักงานเสียชีวิต 5.เงินช่วยเหลือพนักงานกรณีบ้านพักได้รับความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมหรือไฟไหม้ 6.กระเช้าเยี่ยมกรณีเจ็บป่วยเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 7.ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 8.ทุนการศึกษาบุตร
ติดต่อ
บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด ( มหาชน )
666 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: http://www.pg.co.th
วิธีการเดินทาง
- BTS สถานีช่องนนทรี > ต่อ BRT สถานีสาทร > ลงสถานีวัดดอกไม้ - BTS สถานีตลาดพลู > ต่อ BRT สถานีราชพฤกษ์ > ลงสถานีวัดดอกไม้ - รถประจำทาง สาย 205, 89, 35 ฯลฯ