JobThai
บริษัท มิลลิเมด จำกัด เป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางค์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2543 และมียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยความใส่ใจในทุกกระบวนการผลิต เราจึงได้รับการรับรองมารตรฐานสากลดังนี้ GMP(PIC/S)Certificate ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(ประเทศไทย) GMP Certificate(JP-PMDA)ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตจาก Pharmaceuticals and Medical Devices Agency ประเทศญีปุ่น ในการผลิตยาฉีดกลุ่ม Cephalosporin ISO 9001:2008 การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ สะท้อนให้เป็นถึงความเป็นเลิศทางด้านคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานภายในองค์กร ISO 14001:2004 การรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ISO 17025:2005 การรับรองมารตรฐานความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ครอบคลุมทุกด้านของระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ระบบคุณภาพของห้องปฏิบัตการ การควบคุมเอกสาร การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน สถานที่และภาวะแวดล้อม เครื่องมือ การประมาณค่าความไม่แน่นอน หลักฐานความสอบกลับได้ การสุ่มตัวอย่าง เป็นต้น ภาพรวมการประกอบธุรกิจ บริษัท มิลลิเมด จำกัด ได้กำหนดการประกอบธุรกิจเพื่อผลิตและจัดจำหน่ายในประเทศ และส่งออกต่างประเทศ อีกทั้งยังรับจ้างผลิตโดยบริษัทฯ จะเป็นผู้ดำเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าด้วย โดยแบ่งกลุ่มการผลิตออกเป็นดังนี้ 1.กลุ่มการผลิต 1.1 รับผลิต แบ่งบรรจุและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบัน โดยแยกหมวดดังนี้ - ยาเม็ด - ยาแคปซูล - ยาครีม / เจล - ยาผง - ยาน้ำ - ยาปราศจากเชื้อ (Sterile) 1.2 รับผลิตเครื่องสำอางค์, ครีม และรับบรรจุผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 1.3 รับผลิตและจัดจำหน่ายยาสัตว์ - ยาผง - ยาละลายน้ำ 1.4 รับผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์ - ประเภทหัวอาหาร (PREMIX) - ประเภทอาหารเสริม 1.5 รับผลิตและจัดจำหน่ายอาหาร, อาหารเสริม - เครื่องดื่มเกลือแร่ - การ์ซีเนีย, เครื่องดื่มบุกผง - ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทสมุนไพรต่างๆ 2. การประกอบธุรกิจของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ 2.1 ลักษณะการผลิตหรือบริการ การดำเนินธุรกิจของบริษัท มิลลิเมด จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายโดยแบ่งกลุ่มการผลิตออกเป็นดังนี้ 2.1.1 ผลิตและจัดจำหน่ายยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์ 2.1.2 ผลิตและจัดจำหน่ายยาสำหรับสัตว์ 2.1.3 ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตว์ 2.1.4 ผลิตและจัดจำหน่ายอาหาร, อาหารเสริม 2.1.5 ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอางค์โดยการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จะเน้นการรับจ้างผลิตเป็นหลัก
สวัสดิการ
1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2.โบนัสตามผลประกอบการ 3.ปรับค่าจ้างประจำปี 4.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 5.ตรวจสุขภาพประจำปี 6.ทุนการศึกษาบุตร 7.อบรม/สัมมนา 8.ยูนิฟอร์ม 9.เบี้ยขยัน 10.ซื้อผลิตภัณฑ์ราคาพนักงาน
15
ติดต่อ
บริษัท มิลลิเมด จำกัด
193 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์
ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เว็บไซต์: http://www.millimedthailand.com
วิธีการเดินทาง
- รถเมล์สาย 20 (คันใหญ่สีส้ม)สายดินแดง-พระสมุทรเจดีย์ - รถตู้ สาย บางปะแก้ว-พระสมุทรเจดีย์ อยู่ตรงช่วงปากซอย สุขสวัสดิ์ 84 (ซอยคู่สร้าง)