JobThai
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย เช่นการให้บริการทางด้านวางระบบโครงข่ายสื่อสารพื้นฐาน การวางระบบคอมพิวเตอร์ และให้บริการอินเทอร์เน็ทความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ ทรีบอร์ดแบรนด์ 3BB
สวัสดิการ
 • พิจารณาโบนัส, พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล (OPD),ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, ค่าทำฟัน, ประกันชีวิต
 • ตรวจสุขภาพประจำปี, งานสังสรรค์ประจำปี
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี, เครื่องแบบพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือต่าง ๆ และสวัสดิการอื่น ๆ
 • 10 ตำแหน่ง
  ติดต่อ
  บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
  อาคารจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนลทาวเวอร์ ชั้น M เลขที่ 200 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ
  ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  เว็บไซต์: https://www.jasmine.com/apply