บริษัทฯ เริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนมีนาคม 2532 โดยมีทุนจดทะเบียน 2,772 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจภายใต้การส่งเสริมการลงทุนจาก BOI มีพื้นที่สำนักงานใหญ่อำเภอบางปะกง 158,976 ตารางเมตร,สาขานิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ 99,665 ตารางเมตร
ผลิตสินค้าภายใต้การรับรองมาตรฐานสากล ดังนี้
1. ระบบ IATF 16949 การจัดการด้านคุณภาพ
2. ระบบ ISO 14001:2015 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
3. ระบบ OHSAS 18001:2007 การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
บริษัทฯ ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ ดังนี้ Bearing, Steering, Driveline Components มีจำนวนพนักงานทั้งสิ้น 2,009 คน
สวัสดิการ
 • - เบี้ยขยันรายเดือน
 • - เบี้ยขยันรายปี
 • - คูปองอาหารกลางวัน
 • - ค่าอาหารช่วง OT
 • - ค่ากะ
 • - ค่าอาหารกะกลางคืน
 • - ค่ารักษาพยาบาล
 • - ค่าอายุงาน
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - สหกรณ์ออมทรัพย์
 • - เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง
 • - เงินช่วยเหลือค่าที่พักอาศัย
 • - เงินช่วยเหลือค่าสมรส
 • - ค่าเล่าเรียนบุตร
 • - หอพัก
 • - เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ
 • - ประกันชีวิต
 • - รถรับ-ส่ง ปรับอากาศ
 • - ชุดยูนิฟอร์ม
 • - ตรวจสุขภาพประปี
 • - โบนัส
 • - ปรับเงินประจำปี
 • ฯลฯ
5 ตำแหน่ง
1. รับสมัครด่วน
19 ต.ค. 62
หัวหน้าหน่วยงานแรงงานสัมพันธ์ (Team Leader Relation)
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
2. รับสมัครด่วน
19 ต.ค. 62
Technician 2 (ช่างเทคนิคระดับ 2)ประจำโรงงานบางปะกง
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
3. รับสมัครด่วน
19 ต.ค. 62
Engineer for PE (Production Engineering Engineer)
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างของบริษัท
4. รับสมัครด่วน
19 ต.ค. 62
Engineer for TC (Technical Center Engineer)
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
ตามโครงสร้างบริษัทฯ
5. รับสมัครด่วน
19 ต.ค. 62
ล่ามภาษาญี่ปุ่น / Interpreter
pinlocation
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
salary icon
Based on organiational structure
ติดต่อ
172 / 1 หมู่ 12 ถ.บางนา-ตราด กม.43
ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โทรศัพท์: 038-531-988-92 ต่อ 308 , 230 , 389
แฟกซ์: 038-531-996