บริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ดำเนินกิจการร้านสะดวกซื้อในชื่อ "เซเว่นอีเลฟเว่น" ปัจจุบันมีสาขาร้านไม่น้อยกว่า 10,000สาขาทั่วประเทศ มีความประสงค์จะรับบุคลากรในสายสำนักงาน และสายร้านสาขา จำนวนมากมาร่วมงานกับบริษัทฯ ดังนี้
Benefits
  • 1. ค่ารักษาพยาบาล
  • 2. ประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
  • 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 4. เงินช่วยเหลือต่างๆ เช่น มรณกรรม ภัยพิบัติ
  • 5. Bonus 4 ครั้ง / ปี
  • 6. การอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัท
  • 7. ฯลฯ
29 Positions
See all positions
Contacts
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
303 อาคารยูไนเต็ด ชั้น 28 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Directions
  • ฺBTS สถานี ศาลาแดง
  • MRT สถานี สีลม
  • ฝ่าย HR. อาคารยูไนเต็ด สีลม ชั้น 28
See Map