บริษัท มูนซุง อิเล็คทรอนิค (ไทยแลนด์) จำกัด
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนและประกอบอุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (PCB Assembly)เป็นธุรกิจของชาวเกาหลีใต้ ซึ่งเปิดดำเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ได้ 16 ปี เรามุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าและส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและตรงตามเวลาที่ลูกค้ากำหนด
สวัสดิการ
 • - ค่าตำแหน่ง
 • - เบี้ยขยัน
 • - ค่าอาหาร
 • - ค่าเดินทาง
 • - ค่าอาหารโอที
 • - ค่ากะกลางคืน ( Night shift )
 • - ปรับเงินประจำปี
 • - ยูนิฟอร์ม
 • - โบนัสประจำปี
 • - ตรวจสุขภาพ
 • - เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ
 • - ประกันสังคม
 • - เงินช่วยพนักงานแต่งงาน
 • - เงินพิเศษนอกเหนือจากโบนัส
 • - ค่าทักษะความสามารถ ( Skill )
ติดต่อ
บริษัท มูนซุง อิเล็คทรอนิค (ไทยแลนด์) จำกัด
25/1 ม.3 (ซอย3)
ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140