JobThai
ผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค วิสัยทัศน์และพันธกิจ เราเป็นบริษัทอุปโภค-บริโภคชั้นนำของประเทศไทยที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 127 ปี ประกอบด้วยบริษัทในเครือกว่า 20 แห่ง โดยกลุ่มธุรกิจหลักของเรา คือ การผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์, อาหารเสริมสุขภาพ, เครื่องดื่มให้พลังงาน และผลิตภัณฑ์ใช้ส่วนตัว ซึ่งธุรกิจของเราครอบคลุมตลาดมากกว่า 42 ประเทศทั่วโลก สินค้าของเราแบ่งเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน คือ 1. กลุ่มสินค้าเครื่องดื่ม : M-150,Lipo,Shark,M-เกลือแร่,M-เพรสโซ,ฉลาม,โสมอินซัม,Peptein,C-Vitt,คาลพิสแลคโตะ 2. กลุ่มสินค้ายาและอาหารเสริมสุขภาพ : แบนเนอร์,อุทัยทิพย์,โอเล่,โบตัน,ยาธาตุ 4 ตรากิเลน,ยากฤษณากลั่น,ยี่ซิน,ทัมใจ 3. กลุ่มสินค้าของใช้ส่วนบุคคล : BabiMild,Exit, ทเวลฟ์ พลัส,Plant Story เรายังคงมุ่งมั่นวิจัยและคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการ ของคนไทย ที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค และเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในภูมิภาคอาเซียน “เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น” บริษัททำงานวันจันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น. บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจาก[ผู้สมัคร/พนักงาน]ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินงานด้านการจ้างงาน ทั้งนี้ บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของ[ผู้สมัคร/พนักงาน] และพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในข้อมูลส่วนบุคคลของ[ผู้สมัคร] บริษัทฯ จึงได้จัดทำและประกาศใช้แนวนโยบายนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
สวัสดิการ
โบนัส(ตามผลประกอบการ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ ค่ารักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ ตรวจสุขภาพประจำปี
9 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน)
348 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
เว็บไซต์: http://www.osotspa.com
วิธีการเดินทาง
BTS : สถานีพระโขนง MRT : สถานีพระราม 9 Airportlink ซ.สถานีหัวหมาก/รามคำแหง