บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด ผู้นำธุรกิจด้าน Outsourcing Contact Center และ BPO (Business Process Outsourcing) ต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร รักงานด้านการให้บริการ และเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าร่วมงานกับบริษัทเป็นจำนวนมาก
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ค่าทำงานล่วงเวลา - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง [ตามตำแหน่ง] - เบี้ยขยัน - ค่าตอบแทนพิเศษในวันหยุดพิเศษ - อบรมพัฒนาทักษะการทำงาน - ของขวัญวันเกิด - กิจกรรมตามเทศกาลต่างๆ - งานเลี้ยงประจำปี - วันหยุดพักผ่อนประจำปี,วันหยุดนักขัตฤกษ์ - ปรับเงินเดือน / ตำแหน่ง ประจำปี - ค่ารักษาพยาบาลประกันกลุ่ม[ตามตำแหน่งงาน] - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ - ค่า Royalty Program
18 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด
475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 3
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: https://www.mocap.co.th/
วิธีการเดินทาง
- สถานีรถไฟฟ้า (BTS) สถานีพญาไท ทางออกที่ 4 - สถานีแอร์พอร์ตลิงค์ (Airport Link) สถานีพญาไท - สายรถโดยสารประจำทาง 14,17,36,38,62,74,77,140,536
ใช้งานแผนที่