ด้วยทางกลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ผู้เป็นเจ้าของศูนย์การค้าชั้นนำของเมืองไทย ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่, ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน และศูนย์การค้าไอคอนสยาม โดยดำเนินธุรกิจมานานกว่า 50 ปี กำลังสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสูง พร้อมที่จะร่วมเติบโตและก้าวไปข้างหน้าเคียงคู่กับบริษัทฯ
สวัสดิการ
- โบนัส และปรับเงินเดือนประจำปี - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ตรวจสุขภาพประจำปี กับโรงพยาบาลชั้นนำ - โครงการสวัสดิการสะสมทรัพย์เพื่อเกษียณอายุ แบบสมัครใจ กับ AIA - โครงการประกันอุบัติเหตุ - ชุดฟอร์มพนักงาน 3 ชุด/ปี (เฉพาะบางตำแหน่งงาน) - คูปองอาหาร สำหรับวันทำงานพิเศษ - โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย - เงินกู้ยืมต่างๆ - เงินช่วยเหลือกรณีพนักงาน และครอบครัวพนักงานเสียชีวิต - วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี - บ้านพักสวัสดิการ(เฉพาะบางตำแหน่งงาน) - ที่จอดรถฟรี สำหรับพนักงาน(ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป) - บัตรส่วนลดในการซื้อสินค้า สำหรับพนักงาน 20%(เฉพาะบางตำแหน่งงาน) รางวัลอายุยาวนาน และรางวัลเบี้ยขยัน
25 ตำแหน่ง
ดูตำแหน่งงานทั้งหมด
ติดต่อ
กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 (ลิฟท์ฝั่งนอร์ท) ศูนย์การค้าสยามพารากอน
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ใช้งานแผนที่