JobThai
AKSORN EDUCATION GROUP หนึ่งในบริษัทที่ได้รับรางวัล Thailand‘s Best Managed Companies 2022 รางวัลที่วัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจมาตรฐานระดับสากล จาก Deloitte Thailand ดำเนินธุรกิจทางด้านการศึกษา เป็นผู้ออกแบบนวัตกรรมและกระบวนการเรียนรู้แบบครบวงจร ดำเนินธุรกิจมากว่า 80 ปี และมีบริษัทในเครือชั้นนำมากมาย - บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) - บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด - บริษัท อักษร อินสไปร์ จำกัด - บริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด - บริษัท อักษร โลจิสติกส์ จำกัด - บริษัท ไทยร่มเกล้า จำกัด ปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 800 คน เป็นนักวิชาการที่เก่ง มีความรู้ ความสามารถ กว่า 200 คน ที่เป็นผู้ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของครูและนักเรียน ทั่วประเทศ รวมทั้งพนักงานขายกว่า 120 คน ครอบคลุมพื้นที่การขายทุกจังหวัดของประเทศ มีโรงพิมพ์ คลังสินค้า ที่มีคุณภาพ และการจัดส่งรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนามากกว่า 400 ครั้ง ทั้งในรูปแบบ on site และ online ให้กับบุคลากรทางการศึกษากว่า 80,000 รายทั่วประเทศ กำลังมองหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อไปสู่เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้เติบโต และก้าวไปข้างหน้าเคียงคู่กับบริษัทฯ สามารถติดตามเราได้ที่ - Website : www.aksorn.com - Facebook : https://www.facebook.com/hraksorn
สวัสดิการ
สวัสดิการพนักงาน - โบนัส - ปรับเงินเดือนประจำปี - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพประจำปี กับโรงพยาบาลชั้นนำ - โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย - เงินช่วยเหลือต่าง ๆ เช่น เบิกเงินเดือนล่วงหน้า
- ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ (บางตำแหน่ง) - ทุนการศึกษา และทุนเรียนดี สำหรับบุตรพนักงาน - เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงาน และครอบครัวพนักงานเสียชีวิต - วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อนประจำปี - การฝึกอบรม และพัฒนาพนักงาน เพื่อการเติบโตก้าวหน้า - ท่องเที่ยวประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
20 ตำแหน่ง
ติดต่อ
กลุ่มบริษัทอักษร เอ็ดดูเคชั่น
142 ซอยแพร่งสรรพศาสตร์ ถนนตะนาว
แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
เว็บไซต์: http://www.aksorn.com
วิธีการเดินทาง
- รถไฟฟ้า MRT สถานีสามยอดหรือสถานีสนามไชย นั่งวินต่อมาที่บริษัทประมาณ 30 บาท - รถประจำทาง - สี่แยกคอกวัว หรือถนนราชดำเนินกลาง และเดินเข้าถนนตะนาว (ข้างธนาคารออมสิน) ประมาณ 400 เมตร เลยศาลเจ้าพ่อเสือ มาประมาณ 50 เมตร - ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ อยู่ฝั่งตรงข้ามซุ้มประตูแพร่งสรรพศาสตร์ อาคารหน้า ชั้น 3 - สายรถประจำทาง ที่ผ่านสี่แยกคอกวัว อาทิ สาย 2 ,15, 32 ,44,47,59 ,60 ,68 ,70 ,79 ,82 ,157 ,171 ,183 ,201 ,203 ,503 ,509 ,51 และ 556