ได้ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 ประกอบธุรกิจเป็นผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือชันสูตรโรคในห้องปฎิบัติการ และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีสินค้าวางตลาดแล้วทั่วประเทศ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้าร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งต่อไปนี้
สวัสดิการ
  • ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และ ประกันชีวิต
  • ประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ยูนิฟอร์ม
  • โบนัส
  • ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท เมดิทอป จำกัด
เลขที่ 334 ซ.ลาดพร้าว 71 (สังคมสงเคราะห์เหนือ 1) ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.meditopthailand.com
ใช้งานแผนที่