JobThai
บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ให้กับลูกค้า ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์เกือบทั้งหมด ปัจจุบันเรามีโรงงานผลิตยาสำหรับสัตว์ที่ครอบคลุมทุกประเภทยา มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ และโรงงานผลิตน้ำยาฆ่าเชื้อ ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม (ข้าง ม.เกษตรศาสตร์ )โดยรับรอบระบบ GMP/PICs รวมถึงธุรกิจนำเข้าและส่งออกและสายธุรกิจกำจัดสัตว์พาหะ เพื่อรองรับการขยายตัวขององค์กรบริษัทฯมีความประสงค์รับสมัครบุคลากร ที่พร้อมก้าวไปกับเราอย่างมั่นคงใต้ครอบครัวบิ๊ค เคมิคอล ( BIC FAMILY)
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพประจำปี - เครื่องแบบพนักงาน - ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส ฌาปณกิจ กระเช้าของขวัญเยี่ยมพนักงานคลอดบุตร - โบนัสประจำปี
ติดต่อ
บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด
333/12-13 ม.9 (สำนักงานใหญ่)
ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เว็บไซต์: http://www.bicchemical.com