JobThai
โรงเรียนเพลินพัฒนาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งมั่นสร้างผู้เรียนให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองร่วมกันเพื่อความสุขอย่างยั่งยืนของชีวิตและสังคม เป็นโรงเรียนแนวใหม่ย่านพุทธมณฑลสาย 2 เปิดสอนในระดับเตรียมอนุบาล ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต้องการรับสมัครครูไฟแรงที่พร้อมทุ่มเท
สวัสดิการ
- ค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมทั้งครอบครัว - อาหารกลางวัน - ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ - สวัสดิการกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน - สวัสดิการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
โรงเรียนเพลินพัฒนา
33/39-40 หมู่ 17 ถนนสวนผัก
แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เว็บไซต์: http://www.plearnpattana.com