JobThai
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2544 โดยบริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)ร่วมกับกลุ่มผู้บริหารแผนกระบบสำรองไฟฟ้าของ บริษัท เอ็ม.วี.ที. คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเล็งเห็นถึงโอกาสและการขยายตัวของกลุ่มผลิตภัณฑ์ด้านระบบสำรองไฟฟ้า โดยในช่วงแรกมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายและให้บริการระบบสำรองไฟฟ้าสำหรับระบบสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication Power Backup Solution) ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จากนั้นบริษัทได้ขยายธุรกิจไปในด้านการให้บริการระบบตรวจวัดและจัดการสภาพแวดล้อม (Monitoring and Management Solution) ธุรกิจด้านพลังงานทดแทน (Renewable Energy Solution) และ ธุรกิจด้านการอนุรักษ์พลังงาน (Energy Saving Solution) นอกจากนี้บริษัทได้ขยายการดำเนินงานไปยัง ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Renewable Power Plant ) ประกอบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Power) พลังงานชีวภาพ (Biogas Power) พลังงานชีวมวล (Bio Mass Power) พลังงานขยะ (Waste Power) และ พลังงานลม (Wind Power
สวัสดิการ
ประกันสังคม - เงินเบี้ยเลี้ยง - ค่าที่พัก (กรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด) - ค่าน้ำมัน (ตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง) - เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร - เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส - เงินช่วยเหลือกรณีคนในครอบครัวเสียชีวิต - การให้เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย - ตรวจสุขภาพประจำปี
- ประกันชีวิตกลุ่ม - ประกันอุบัติเหตุ - ค่ารักษา IPD - ค่ารักษา OPD 30 ครั้ง/ปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี - ฝึกอบรมทั้งภายใน/ภายนอก - พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
16 ตำแหน่ง
ติดต่อ
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
389 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์: https://www.pst.co.th
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น.ขอความช่วยเหลือ: support@jobthai.comต้องการโฆษณา: sale@jobthai.comแฟกซ์: 02-480-9988
ติดตามเรา
บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด (สำนักงานใหญ่)323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 6 ห้อง 601 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
JobThai มีเพียงเว็บเดียวเท่านั้น ไม่มีเว็บเครือข่าย โปรดอย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้าง และหากผู้ใดแอบอ้าง ไม่ว่าจะทาง Email, โทรศัพท์, SMS หรือทางใดก็ตาม จะถูกดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด