กลุ่มเคเอสแอล (KSL Group) ก่อตั้งมาแล้วเป็นระยะเวลากว่า 74 ปี ปัจจุบันได้พัฒนามาสู่การเป็นบริษัทมหาชนที่มีสถานะทางการเงินแข็งแกร่ง ถือเป็นบริษัทธุรกิจน้ำตาลแห่งแรกที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้ชื่อ "บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)" มีชื่อย่อในตลาดหุ้นว่า "KSL"
กลุ่ม KSL สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาลดำเนินกิจการโรงงานน้ำตาล 5 แห่งในประเทศไทย(จ.ขอนแก่น,จ.เลย,จ.กาญจบุรี,จ.ชลบุรี) และอีก 2 แห่งในประเทศลาวและกัมพูชา โดยดำเนินธุรกิจตามแนวคิดการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอ้อยให้ได้มากที่สุดควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและยึดหลักบรรษัทภิบาล เพื่อความเป็นเลิศในทุกด้านต่อไป
ปัจจุบันกลุ่ม KSL เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท
สวัสดิการ
 • • #สำนักงานใหญ่ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (จ-ศ) เวลาทำงาน 08.30 -17.30 น.
 • • #โรงงาน ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (จ-ส) เวลาทำงาน 08.00 -17.00 น.
 • • วันหยุดตรุษจีนประจำปี
 • • สิทธิ์การลาตามกฎหมายกำหนด
 • • โบนัส (แบ่งเป็น Fixed Bonus และ Variable Bonus)
 • • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • • ประกันสังคม
 • • ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
 • • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
 • • เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพ
 • • เงินกู้ฉุกเฉิน
 • • เงินกู้สินเชื่ออัตราพิเศษเพื่อที่อยู่อาศัย
 • • เบี้ยเลี้ยงเดินทางในประเทศ/ต่างประเทศ
 • • ค่าพาหนะ/ค่าที่พัก
 • • รางวัลอายุการทำงานนาน
 • • ยูนิฟอร์ม/เสื้อฟอร์มพนักงาน
 • • การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านต่างๆ
 • • เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬา-ด้าน CSR ต่างๆ (กิจกรรมวันเกิด / ทำบุญบริษัทฯ / กิจกรรมสงกรานต์ / งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี(งานปีใหม่) / กิจกรรม 5 ส. / และอื่นๆที่บริษัทฯจัดขึ้น)
 • • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • • สวัสดิการผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 • *หมายเหตุ สวัสดิการข้างต้นเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
ติดต่อ
บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
503 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.kslgroup.com
วิธีการเดินทาง
 • - รถเมล์สายที่ผ่าน 14,72,74,77,204,ปอ.536,ปอ.539
 • - ลง BTS สถานีพญาไท ทางออก 4 ประมาณ 200 เมตร ตรงข้ามศูนย์ HONDA
ใช้งานแผนที่