เป็นหนึ่งในบริษัทที่มีคุณภาพทางด้านงานพิมพ์ในประเทศไทย เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้งสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถีงงานบรอากรที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าทุกท่าน อีกทั้งเรายังมีบุคคลากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ โดยเฉพาะทางด้านงานพิมพ์ที่สามารถทำงานออกมาได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด บริษัท โชคชัยครีเอชั่นพริ้นติ้งกรุ้ป จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 เราใช้วัสดุที่มี่คุณภาพ และบริการที่ดีทั้งลูกค้ารายย่อย และลุกค้าในรูปแบบ องค์กร และบริษัท ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กหรือใหญ่ด้วยเทคโนโยลีที่ทันสมัย สามารถทไห้เราทำงานทำงานได้อย่างคล่องตัว และมีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทได้เปิดมานานกว่า 26 ปี ในสาขางานพิมพ์ ดังนั้นคุณสามารถมั่นใจในคุณภาพ และบริการของเราได้เป็นอย่างดี บริษัทมีระบบการบริหารที่ดีและประสิทธิภาพ โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 by CNAB ผลิตงานพิมพ์อย่างมีคุณภาพและมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โชคชัยครีเอชั่นพริ้นติ้งกรุ้ป จำกัด
45 ซอยอิสรภาพ12 ถนนอิสรภาพ
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
เว็บไซต์: www.chokchaicreation.com
ใช้งานแผนที่