บริษัท คอนเวอร์แซนต์ บิสเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
บริการให้คำปรึกษาด้านบริหารจัดการ Content, Website และ eBusiness
สวัสดิการ
ตามความเหมาะสมของแต่ละตำแหน่งงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท คอนเวอร์แซนต์ บิสเนส โซลูชั่นส์ จำกัด
อาคารธารธนา สุขุมวิท 62 สนญ. 526 ม. 1 ถ. สุขุมวิท ต. สำโรงเหนือ อ. เมือง สมุทรปราการ 10270
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: cbsbangkok.com
วิธีการเดินทาง
สำนักงานสาขาสุขุมวิท 62 โดย BTS สถานีบางจาก ใกล้ทางด่วน 62