บริษัท ที แอนด์ เอ็ม แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นบริษัทที่ดำเนินการบริหารโดยผู้บริหารชาวญี่ปุ่น ทางบริษัทฯได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI และได้รับมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2015 และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015 เป็นผู้นำในการผลิต ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตแม่พิมพ์ พร้อมทั้งซ่อมบำรุงแม่พิมพ์พลาสติกทุกชนิด มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเข้ามาทำงานกับบริษัทฯ
สวัสดิการ
- ค่าอาหาร - ค่าความร้อน(บางหน่วยงาน) - เบี้ยขยัน (500 -1,000 ต่อเดือน) - ค่ากะดึก - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - ประกันอุบัติเหตุ (อายุงานครบ 1 ปี ขึ้นไป)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ที แอนด์ เอ็ม แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
622/1 ม.11 สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา)
ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
วิธีการเดินทาง
เดินทางด้วยตนเอง (ไม่มีรถรับ-ส่ง)
ใช้งานแผนที่