เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวศึกษาต่อยังต่างประเทศ หรือ IELTS โดยเฉพาะ เราเป็น Agent รับสมัครสอบ IELTS ของ British Council (Thailand) และ IDP Australia
ติดต่อ
บริษัท พิคคาดิลลี่ เอ็ดยูเคชั่น จำกัด
48/1 ซอยสุขุมวิท 1 (ซอยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์)
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.ielts.in.th
ใช้งานแผนที่