บริษัท เอ-ลิส คอร์ปอเรท จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินการด้านธุรกิจแฟชั่น ซึ่งมีทั้งแบรนด์ของบริษัทเอง Disaya, Boudoir by Disaya, Something Boudoir และนำเข้าแบรนด์จากต่างประเทศ Jimmy Choo, Valentino, Chloe
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนทดแทน
  • - ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - โบนัส/ปรับเงินเดือน (ตามผลปฏิบัติงาน)
  • - งานเลี้ยงปีใหม่
  • - วันหยุดพักผ่อนเริ่มต้น 8วันต่อปี (เพิ่มปีละ1วันสูงสุด 22 วัน)
  • - วันหยุดตามประเพณี
  • - ค่าล่วงเวลา (สำหรับบางตำแหน่ง)
  • - ค่าครองชีพ (สำหรับบางตำแหน่ง)
ติดต่อ
บริษัท เอ-ลิส คอร์ปอเรท จำกัด
เลขที่ 265 สุขุมวิท ซอย 31 คลองตันเหนือ
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
เว็บไซต์: www.alist.co.th