JobThai
16 พ.ค. 65

เจ้าหน้าที่กฎหมาย (งานทนายความ)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
บริษัทในเครือเซนทาโกประกอบด้วยโรงงานอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานชำแหละไก่ และโรงงานอาหารปรุงสุกเนื้อไก่ มีการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีงานด้าน IMPORT EXPORT ต่างๆ บริษัทในเครือเซนทาโกได้ดำเนินกิจการมาครบ 50 ปี เพื่อรองรับการขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับ การบัญชี/ การเงิน/ บุคคล/ ธุรการ มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานทางวิชาการเป็นอย่างดี สามารถทำระบบการบริหาร มีทักษะในการปรับปรุง พัฒนางานในสายงานให้ทันสมัย และเหมาะสมตลอดเวลา มีความสามารถกำหนดการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีมีคุณภาพ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - ชุดทำงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - งานเลี้ยงประจำปี - ประกันอุบัติเหตุ - เงินช่วยเหลืออื่นๆ - โบนัสตามผลประกอบการ
ติดต่อ
แผนกบุคคล
บริษัทในเครือเซนทาโก
7/3 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-516-8811 ต่อ 162 หรือ 081-958-3199
แฟกซ์ : 02-516-8634
เว็บไซต์ : http://www.centaco.com
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้