16 ก.ย. 64

สถาปนิกและอินทีเรีย

pin locationLocation
pin location

กรุงเทพมหานคร

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon2
บริษัท จีโฟร์ ไดเมนชั่น คอนสตรัคชั่น จำกัด ( G4DC ) ก่อตั้งเมื่อ กุมภาภันธ์ พ.ศ.2555 โดยการรวมตัวกันของทีมงานสถาปนิกอิสระที่ได้ร่วมทำงานก่อนดำเนินการก่อตั้งบริษัทมาเป็นเวลามากกว่า 9 ปี จากประสบการณ์ที่ได้ทำงานในส่วนของการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ รวมกับความต้องการพัฒนารูปแบบการบริการให้มีความครอบคลุมและคล่องตัวให้กับทางลูกค้า จึงได้พัฒนาทีมงานที่ให้บริการด้านการก่อสร้างและตกแต่งภายในแบบครบวงจร เพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้ัาแบบบริการเบ็ดเสร็จ ณ. สถานที่ทำการเดียว ปัจจุบัน G4DC ให้บริการตั้งแต่งานออกแบบในรูปแบบต่างๆ รวมถึงงานก่อสร้างและตกแต่งภายใน โดยเน้นการบริการที่ครบทุกมิติของงานทางด้านนี้ เพื่อตอบสนองกับความต้องการในปัจจุบัน
Contacts
คุณมณีรัตน
บริษัท จีโฟร์ ไดเมนชั่น คอนสตรัคชั่น จำกัด
115/64 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางบอนเหนือ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
See Map