บริษัท แอคอินเทล จำกัด
16 ต.ค. 64

สัตวบาลประจำฟาร์มเลี้ยงสุกร

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
mrt iconพหลโยธิน
salary iconเงินเดือน
salary iconxx,xxx
number of positions iconอัตรา
number of positions iconหลายอัตรา
จำหน่ายยารักษาโรคและป้องกัน เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ สำหรับสัตว์
สวัสดิการ
- กองทุนประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันชีวิต - ประกันสุขภาพ - ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าเบี้ยขยัน - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - ชุดฟอร์ม - โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) - ปรับค่าจ้างประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ) - ท่องเที่ยวประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ - ฝึกอบรมและพัฒนา - ค่าเดินทาง - ค่ายานพาหนะ - ค่าที่พัก (ปฏิบัติงานนอกสถานที่) - ทุนการศึกษาสำหรับบุตร - รางวัลอายุงาน 5 ปี 10 ปี 20 ปี - เงินของขวัญ งานแต่ง งานบวช รับปริญญา - เงินช่วยเหลืองานศพ สวัสดิการอื่นๆ (เฉพาะตำแหน่ง) - เงินกู้สวัสดิการเพื่อดาวน์รถยนต์ - เงินกู้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ (เงิน Advance) - ค่าเช่ารถยนต์ส่วนตัวเพื่อใช้ปฏิบัติงาน - ค่าคอมมิชชั่น - ค่าครองชีพ
ติดต่อ
คุณศรัญญา พานิช
บริษัท แอคอินเทล จำกัด
3300/122-123 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น 24 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 090-197-5323
เว็บไซต์ : http://www.vetproducts.co.th
ใช้งานแผนที่