20 ต.ค. 64

Welding Inspector (CSWIP3.1) (สาขาลานกระบือ)

pin location
pin location

อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon1 ด่วนมาก
บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจก่อสร้าง วางระบบขุดเจาะน้ำมันและการปรับปรุงพื้นที่ในบ่อน้ำมันสิริกิตติ์ ให้กับบริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) ด้วยความมั่นคงและเจริญเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจการผลิตและจำหน่ายท่อน้ำเหล็กเหนียว ภายใต้มาตราฐานอุตสาหกรรมและมาตราฐาน ISO 9001 Version 2008 Certified มาเป็นเวลากว่า 30 ปี และล่าสุดเป็น Version 2015 ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในหลายส่วนงาน
• โบนัสประจำปี • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี • ชุดยูนิฟอร์ม • กองทุนประกันสังคม • กองทุนเงินทดแทน • ประกันชีวิต • ประกันอุบัติเหตุ • สวัสดิการตามกฏหมายแรงงาน • ฯลฯ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Tesco Engineers Co., Ltd.
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ : 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 14 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 สาขาจังหวัดระยอง ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา, สาขาจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
: กรุงเทพฯ 02-263-2869, ระยอง 038-636-714, กำแพงเพชร 055-741-785