รับสมัครด่วน
29 ก.ค. 64

เจ้าหน้าที่ช่างซ่อมบำรุงประจำฝ่ายผลิต

pin location
pin location

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions icon
number of positions icon2 อัตรา
บริษัท โตโยโบะ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2425 โดยดำเนินธุรกิจปั่นด้ายและสิ่งทอ ปัจจุบันเรายังคงปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกตลอดเวลา โดยอาศัยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการผลิตโพลิเมอร์และเทคโนโลยีชีวภาพที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จัดเป็นกลุ่มธุรกิจเฉพาะทาง 3 กลุ่มคือ ฟิลม์บรรจุภัณฑ์ และโพลิเมอร์สำหรับวัสดุอุตสาหกรรม และ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ฯลฯ บริษัท โตโยโบะ จำกัด มีความแข็งแกร่งและเราหวังว่าจะสร้างผลกำไรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรทางธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเร่งการเติบโต เรายังกระตือรือร้นในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนสืบไป กลุ่ม บริษัท โตโยโบะ จำกัด มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีสมรรถนะสูงสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องโดยการเสริมสร้างเทคโนโลยีหลักของให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับ บริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จำกัด นั้นเราถือเป็นหนึ่งในเครื่อข่ายทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของกลุ่ม บริษัท โตโยโบะ จำกัด โดยเราได้ร่วมทุนกับ กลุ่ม บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด เพื่อจะเติบโตเป็นผู้ผลิตผ้าสำหรับถุงลมนิรภัย อันดับหนึ่งของโลก ทั้งนี้ทางเราต้องการสรรหาผู้มีความสามารถเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวโตโยโบะ เพื่อช่วยกันพัฒนาองค์กรของเราให้เกิดความมั่นคง ตลอดไป
สวัสดิการ
- กองทุนสารองเลี้ยงชีพ - เบี้ยขยัน - เงินค่าฌาปนกิจ - งานสังสรรค์ หรือทัศนศึกษา - เงินโบนัส - เงินค่ากะ - การปรับค่าจ้าง - ค่าเบี้ยตำแหน่ง - ห้องพยาบาล - การตรวจร่างกายประจาปี - เงินช่วยเหลือ กรณี พนักงานเสียชีวิต - ประกันกลุ่ม - กองทุนเงินทดแทน - ค่าอาหาร - ค่าเดินทาง - เงินพิเศษตามอายุงาน
ติดต่อ
คุณศศิประภา นาคเล็ก
Toyobo Saha Safety Weave Co.,Ltd
49/1 หมู่ที่ 3
ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 02-183-3904 , 02-183-3906 , 02-183-3913
แฟกซ์ : 02-183-3905
เว็บไซต์ : http://www.toyobo-global.com
วิธีการเดินทาง
จุดสังเกตุ : เข้าทางซอยเอราวัณ ปากซอยคือ ห้างทองรัศมีเยาวราช และ 7-11
ใช้งานแผนที่