รับสมัครด่วน
19 ก.ค. 64

ช่างเชื่อม (welding)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
บริษัท เวสท์โคสท์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านวิศวกรรม สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ได้แก่ งานเครื่องกล ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และงานบริการแรงงานในอุตสาหกรรม ที่ต้องใช้ความรู้ความชำนาญเฉพาะทางโดยเฉพาะ การผลิต การซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีความหลากหลายทางเทคโนโลยี และด้วยวิสัยทัศน์บริษัทมีเป้าหมายอย่าง มุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้เป็นศูนย์วิศวกรรมชั้นนำของประเทศเทียบเท่าสากล เพื่อรองรับและตอบสนองต่ออุตสาหกรรมหนักที่มีเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ค่ารักษาพยาบาล - ประกันชีวิต และประกันสุขภาพ - การตรวจสุขภาพประจำปี - เงินโบนัสประจำปี - เงินพิเศษสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานประจำโรงงาน - เงินสงเคราะห์พนักงาน และครอบครัวกรณีเสียชีวิต - โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่ายานพาหนะ - ชุดเครื่องแบบพนักงาน - รางวัลพนักงานดีเด่น และรางวัลอายุการทำงาน - ทุนการศึกษา - การพัฒนา และฝึกอบรมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ - งานสังสรรค์ประจำปี - กิจกรรมกีฬาทั้งภายใน และภายนอก
ติดต่อ
คุณสุธาสินี จันทร์ชู
West Coast Engineering Co., Ltd. (บริษัทในเครือสหวิริยาฯ)
1)สำนักงานใหญ่ 16 อาคารเคแอนด์วาย ชั้น 5 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10310 2) สำนักงานโรงงาน 9/1 หมู่ 4 ถนนบ้านกลางนา-ยายพลอย
ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140
โทรศัพท์ : 032-906-112-9 ต่อ 171
แฟกซ์ : 032-906-120
เว็บไซต์ : http://www.wce.co.th
LINE ID: 098-2659917
ใช้งานแผนที่