19 ต.ค. 64

พนักงานรายวันฝ่ายผลิต ประจำโรงงานองครักษ์ จ.นครนายก

pin locationLocation
pin location

อ.องครักษ์ จ.นครนายก

salary iconSalary
salary icon331 บาท/วัน, เบื้ยขยัน, โอที, ค่ากะ ฯลฯ
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
Tyson Poultry (Thailand) Limited เราเป็นหนึ่งทางด้านการผลิตไก่อย่างครบวงจร ขนาดใหญ่ของไทย มีพนักงานมากกว่า 8,000 คน มีฟาร์มพ่อ-แม่พันธุ์ , โรงฟักไก่เนื้อ , ฟาร์มเกษตรกรคู่สัญญาเพื่อผลิตไก่ที่มีคุณภาพ , มี 2 โรงงานชำแหละ (Primary) ตั้งอยู่ อ.ลำลูกกา และองครักษ์ , มี 2 โรงงานงานแปรรูป (Further) ตั้งอยู่ อ.องครักษ์ , มีโรงงานผลิตอาหารสัตว์ (Feed mill) ตั้งอยู่ อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ในวันนี้เราเป็นผู้นำในการสร้างมูลค่าเพิ่มในผลิตภัณฑ์ไก่ปรุงสุกอย่างสมบูรณ์เพื่อป้อนสู่ตลาดทั่วโลก
Benefits
- ค่าตำแหน่ง - เงินเดือนเดือนที่ 13 - โบนัส ตามผลประกอบการ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - สหกรณ์ออมทรัพย์ - หอพักสวัสดิการ - รถรับส่งเส้นทาง รังสิต, นครนายก, ลำลูกกา, รามอินทรา, มีนบุรี ฯลฯ - ประกันชีวิต - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสุขภาพ (ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก) - ประกันทุพพลภาพ - ค่าเลี้ยงส่งพนักงาน - ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง) - ค่าน้ำมัน (บางตำแหน่ง) - ค่าเช่าบ้าน (บางตำแหน่ง) - รถประจำตำแหน่ง (บางตำแหน่ง) - กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ - เงินเกษียณอายุ - กองทุนประกันสังคมและกองทุนทดแทน - วันหยุดพักพ่อนประจำปี - ของเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย - เครื่องแบบพนักงาน - ห้องปฐมพยาบาล - ซื้อสินค้าในราคาพนักงาน - ตรวจสุขภาพประจำปี - เงินช่วยเหลือฌาปนกิจพนักงานและครอบครัว - กิจกรรมนันทนาการ
Contacts
ส่วนงานสรรหาว่าจ้าง
Tyson Poultry (Thailand) Limited
โรงงานองครักษ์ เลขที่ 42/6 หมู่ 4
ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120
Tel. : 037-618-888 (คุณกาญจณา ยามา) 02-094-8979 (คุณปิยะนุช)
See Map
Other positions at this company