1 ธ.ค. 64

Greeter Staff

pin location
pin location
bts iconพร้อมพงษ์
salary icon
salary icon25,000
number of positions icon
number of positions icon3
ที่ปรึกษาทางด้านการจัดหาพนักงานเข้าทำงานในบริษัทฯต่างๆ
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ/ประกันชีวิต - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
คุณเฉลิมพล สุปิยะ
บริษัท จัดหางาน สต๊าฟเฟอร์ส คอนซัลแตนท์ส จำกัด
518/5 อาคารมณียา เซ็นเตอร์ ชั้น 15
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
: 02-652-0775-6 ต่อ 202, 085-195-5544
BTS ชิดลม