28 ก.ค. 64

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ (Operation)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

salary iconเงินเดือน
salary iconN/A
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้บริการด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เป็นเวลากว่า 40 ปี โดยมีนโยบายมุ่งขยายฐานลูกค้ารายบุคคลและลูกค้าสถาบัน ด้วยการให้บริการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นบริการตัวแทนสัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์ บริการค้าตราสารหนี้ บริการนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต บริการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ บริการวาณิชธนกิจ บริการตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และบริการการลงทุนหลักทรัพย์ต่างประเทศ
สวัสดิการ
• วันหยุดพักผ่อนประจำปีเริ่มต้น 10 วันและวันหยุดตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย • การฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก ระดับมาตรฐานสากล • เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล • ตรวจสุขภาพประจำปี • สวัสดิการเงินกู้ต่างๆ • การประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ • กิจกรรมนันทนาการ และอื่นๆ
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 -17 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-081-2746
แฟกซ์ : 02-285-0967
เว็บไซต์ : https://www.nomuradirect.com
วิธีการเดินทาง
MRT ลุมพินี Exit 2
ใช้งานแผนที่